Q Energi ApS

Vi er ISO9001 certificeret til at udarbejde energimærkning  af alle typer ejendomme 

Energimærkning af bygninger


Det er lovpligtigt at energimærke bygninger. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved:

 • Salg eller udleje
 • Nybyggeri
 • Offentlige bygninger over 250 m2

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand, og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien. Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges bygningen flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes.

.


Energiramme


Energirammen for boliger er det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Belysning regnes ikke med i boliger. Energirammen er en sammenvejning af bygningens energimæssige tilstand idet der tages hensyn til bl.a.:

 • Bygningens klimaskærm
 • Bygningens placering og orientering, herunder dagslys og udeklima
 • Varmeanlæg og varmtvandsforsyning
 • Bygningens varmeakkumulerende egenskaber
 • Eventuelt ventilationsanlæg
 • Solindfald og solafskærmning
 • Naturlig ventilation
 • Det planlagte indeklima

Energirammen er gældende for nybyggeri samt for tilbygninger og ændret anvendelse af eksisterende byggeri.

Kontakt os

Q Energi ApS Snogekær 82 3630 Jægerspris
ISO9001

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes